สภาพแวดล้อมการฟังที่ปลอดภัย

การฟังหูฟังหรือหูฟังสวมศีรษะขณะขับรถและปั่นจักรยานนั้นไม่ปลอดภัย

คำเตือนเกี่ยวกับระดับเสียง

หูสามารถปรับตัวเข้ากับระดับเสียงที่ดังเกินไปได้ ซึ่งคุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ คุณต้องระมัดระวังการปรับเสียงเพลงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย และรักษาระดับเสียงไว้

ให้หูได้พักบ้าง

การฟังเพลงอย่างยาวนานสามารถทำให้ประสานสัมผัสในการฟังของคุณเหนื่อยล้าได้ อย่าลืมหาเวลาให้หูของคุณได้พักบ้าง

ว่าจะฟังเพลงจากหูฟังและหูฟังสวมศีรษะอย่างปลอดภัย